29 Αυγ 2013

Τέσσερα κλειστά μάτια ...


Για λίγο ήμασταν,

Τέσσερα κλειστά μάτια, ... 


Η απόλυτη επίγνωση Ζωής στο Άγγιγμα ... 

Εμπιστοσύνη και σεβασμός διάσπαρτος ... 

Απλότητα, Γαλήνη και ... Αγάπη. 


Τέσσερα κλειστά μάτια και ... απέραντη ομορφιά.


Ως το ξημέρωμα, ...


α.α/ Αλέξανδρος
(Π.Α.-28/08/2013 - 18:12 μ.μ.)

.

21 Αυγ 2013

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΚΤΑΒΑΣ ...

.

Λέει η Ψυχή στον Τυφλό της Έρωτα και παίρνει απόκριση :::


Θέλω να έρθεις κοντά μου ...                     Τί πρέπει να κάνω?

Επτά βήματα + 1                                              Σαν να λέμε ...1-2-3-4-5-6-7+1 ?

Ναι, και που θα βερίσκεσαι τότε?           Κοντά σου!
.................................
Έφτασες καρδιά μου, πώς?                         Έκανα 7 βήματα +1


Ποιό ήταν το πρώτο?                                     Το Θέλησα!

Το δεύτερο?                                                      Το Αποφάσισα!

Το τρίτο?                                                             Το Πίστεψα!

Το τέταρτο?                                                       Εκκίνησα!

Το πέμπτο?                                                         Διερεύνησα!

Το έκτο?                                                              Ξεπέρασα φοβίες!

Το έβδομο?                                                        Έφτασα, εδώ μαζί, Εγώ Εσύ κι ο Κόσμος όλος!!!

Το όγδοο?                                                            Το Θέλησα, ... απλά !!!(*)α/α Αλέξανδρος
(Π.Α.-21/08/2013-02:37 π.μ.).


(*) Ο Νόμος της ΟΚΤΑΒΑΣ = Όλα είναι Αρμονικά όταν τελειώνουν εκεί απ' όπου ξεκίνησαν ....

.