4 Μαρ 2015

Η Σιγή ... Δυναμώνει ...

.

Με κάθε που μια φωνή σιγανεύει,
η σιγή δυναμώνει.

Με κάθε σκέψη μας,
η σιγή, δυναμώνει ...

Mε κάθε θάνατο,
η σιγή δυναμώνει ...

Με κάθε γέννηση,
η ζωή δυναμώνει
...
και η σιγή ... τελειώνει. α/α. Αλέξανδρος
(Π.Α. - 04/03/2015 - 02:39 π.μ. ...).


.