16 Ιουλ 2008

Του Ενός Άλλου ...

.

Μου έγραψες,

το κάτι τις ... εχθές.

Να σ’ απαντήσω ... είπες.


Ήθελα μα,

... κενός ο χρόνος 'στέρεψε,

προτού να σου μιλήσω.


Πέρασαν ώρες

κι' άλλαξαν,

τριγύρω μας τα πάντα.


Εγώ,

γενέθλια μου 'γραφε,

Εσένα, ... σιωπή και σχόλη.


Λέξεις να βρώ,

... συμπάθα με,

ακόμη αναζητώ.


Οι ώρες,

είκοσι τέσσερεις,

θεριαντωμένες, ... όλες.


Όσα αναμένεις να σου πώ,

παλαιά θε ν'ακουστούν.


Για θα ‘πρεπε,

- αφού ζητάς -,

εκεί να ‘ναι κι' ο άλλος,


φρέσκια να ‘ναι η απόκριση,

προτού γενεί ,

... ενός άλλου.
α.α/ Αλέξανδρος

(Π.Α. – 16/07/2008 – 01:26 π.μ.)


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: