3 Ιουν 2016


Once one, always one ... 
and, once "whatever", always "whatever" ... 

[further, elaborate as you feel like 
for ... once, you'll understand the difference ... 
one to whatever ... BUT, ... only once] ...α/α Αλέξανδρος
(Π.Α.-03-06-2016/ 01:20 π.μ.)


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: