6 Ιουλ 2016

Αιώνια Να Πορεύομαι ...

.

Να συναντήσω εμέ εδώ,
εζήτησα.

Να συναντήσω τον, εμέ, όχι ... εμένα.

Δεν έχω Εγώ, εγώ ...

Εμένα έχω μόνο,
όσο που να κατανοώ ...

κι' αιώνια να πορεύομαι.α/α. Αλέξανδρος
(Π.Α.-06/07/2016-00:53 π.μ.).

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: